Finansiering i den ideella föreningen; Den ständiga utmaningen för föreningslivet

Tisdag 2 mars 2021 kl. 18:00. Samtidigt som föreningen utför sina medlemsaktiviteter, sociala arbete, kultur upplevelser, idrottsliga prestationer, demokratiska påverkansarbete och allt annat, så är det många gånger tunga arbetet för att hitta finansiering till den egna verksamheten ständigt närvarande. Under denna kväll presenteras några olika former av finansieringsmöjligheter med fokus på alternativ till de kommunala bidragen. Läs mer i inbjudan. Anmälningslänk: bit.ly/anmalan-finansiering-var-2021, föranmälan sker senast 26/2 för att få en länk till mötet. Kostnad: Kostnadsfritt. Plats: Digitalt via Zoom