Örebro Föreningsråds årsmöte

Tisdag 16 mars kl. 18:00. Föreningar som är medlem hos Örebro Föreningsråd kan anmäla sig via den här kallelsen. Anmälan skickas in senast 9 mars 2021 till info@orebroforeningsrad.se eller per post. Mer information om programmet finns i kallelsen.