Politikerdialog: Hur formar vi ett nytt samhälle tillsammans efter Corona?

Onsdag 10 mars kl.18:00. Välkommen på en dialogkväll där politiska representanter från både majoritet och opposition ges möjlighet att ge oss sin bild av hur det civila samhället kan komplettera och vara ett stöd för det offentliga i fråga om att möta de framtida samhällsutmaningarna. Läs mer i inbjudan. Anmälningslänk: bit.ly/anmalan-politikerdialog-var-2021 Plats: Digitalt via Zoom