Rundabordssamtal Marlene Jörhag (KD)

Torsdag 29 april kl. 12:15. Marlene Jörhag (KD) – Kommunalråd och ordf.
i programnämnd barn- och utbildning
2021 är ett jubileumsår för demokratin! Då det civila samhället har en mycket viktig roll som både demokratifostrare och utförande vill vi ge Örebro kommuns folkvalda politiker möjlighet att berätta hur de ser på det civila samhället som demokratibärare och hur de önskar att samverkan med det civila samhället skall se ut framöver. Alla gäster har fått samma fråga inför rundabordssamtalet: På vilket sätt kan samverkan med det civila samhället i Örebro bidra till utveckling av demokratin? Läs mer i inbjudan. Anmälningslänk:bit.ly/Anmalan-rundabords-Jorhag-var2021; Plats: Digitalt via Zoom