Rundabordssamtal Emelie Jaxell (M)

Torsdag 20 maj kl. 12:15. Emelie Jaxell (M) – Gruppledare för M i programnämnd social välfärd samt ledamot i kommunfullmäktige
2021 är ett jubileumsår för demokratin! Då det civila samhället har en
mycket viktig roll som både demokratifostrare och utförande vill vi ge
Örebro kommuns folkvalda politiker möjlighet att berätta hur de ser på
det civila samhället som demokrati bärare och hur de önskar att samverkan
med det civila samhället skall se ut framöver. Alla gäster har fått
samma fråga inför rundabordssamtalet: På vilket sätt kan samverkan med det civila samhället i Örebro bidra till utveckling av demokratin? Läs mer i inbjudan. Anmälningslänk: https://bit.ly/Anmalan-rundabords-jaxell-var2021; Plats: Digitalt via Zoom