Årets ledare

Årets ledare 2019, Pelle Fuhr, Aktiva Seniorer Birgitta Karlsson, Almby IK Sandra Rendahl, SMÅ IF Roy Tärnler, Axbergs IF

Årets ledare 2018Vid årsmötet 2017-03-30 utsågs till 2016 års ”Årets ledare” Zandra Edwardsson, Föreningen Balans, Sören Janheden, Glanshammars Dansgille och Gudrun Skånberg, Rädda Barnen. De förärades med stipendium på 2 000 kr vardera, diplom och blommor.


Vid årsmötet 2016-03-15 utsågs till 2015 års ”Årets ledare” Inga-Lill Dahlqvist, Örebro Frivilliga Samhällsarbetare, Erja Lukkarila, QvinnoQulan/RFHL och Johan Nilsson, SMÅ IF. De förärades med stipendium på 2 000 kr vardera, diplom och blommor.


Vid årsmötet 2015-03-19 utsågs till 2014 års ”Årets Ledare” Dick Lager, Garphyttans IF, Maria Gyllander, Rynninge IK och Berit Amcoff, Reumatikerföreningen. 


Person som kan komma i fråga för stipendium skall vara ledare i en förening/organisation ansluten till Örebro Föreningsråd och har lagt ned ett mångårigt, förtjänstfullt arbete eller under året gjort en ledar- verksamhetsinsats som uppmärksammats inom organisationen.

Antalet stipendier samt beloppets storlek fastställs varje år av Örebro Föreningsråds styrelse. Överlämnandet sker årligen i samband med Örebro Föreningsråds årsmöte.

Ansluten medlemsförening har möjlighet att lämna in förslag på nominering senast den 15 januari. Ansökan skall göras på särskild blankett som utsänts från Föreningsrådets kansli senast en månad före ansökningsdagen. Stipendiat utses av föreningsrådets styrelse vid årets första styrelsemöte.


—————————————————————————————————————–
Fastställt av Örebro Föreningsråds styrelse 9 nov 2011.