Örebro Föreningsråd

Vi bygger broar mellan föreningar

Föreningsrådet, är en paraplyorganisation för föreningslivet i Örebro kommun och har idag drygt 225 medlemsföreningar

Vi erbjuder rådgivning och stöd till lokala föreningar inom Örebro kommun.

Vill Er förening boka tid för rådgivning? Eller har ni förslag på kurser och aktiviteter?

Skicka ett mejl till oss:
info@orebroforeningsrad.se

Vi driftar även Föreningarnas hus i Örebro med föreningslokaler, mötesrum, utbildning, rådgivning och ett mysigt café. Välkommen att besöka vår hemsida! Föreningarnas hus Örebro

Örebro tillsammans

Föreningslots i Örebro kommun

Khalid Mohammed är Örebro Föreningsråds nya föreningslots. Khalid kommer jobba med att lotsa nysvenskar till föreningar som passar deras intressen.

Modellen bygger på att ett antal intresserade föreningar finns med i satsningen och är intresserade av att få fler medlemmar, volontärer eller att det finns ett särskilt behov av att tillföra kompetens. Verktyget Örebro Tillsammans används som bas. Där finns redan 34 föreningar/studieförbund anslutna och dessa har uttryckt att de välkomnar nyanlända till sina aktiviteter. Därför är föreningslotsens fokus inte bara aktiviteter som skapas enbart för nysvenskar utan att nysvenskar integreras i befintligt föreningsliv.

Khalid Mohammed

Örebro Föreningsråd
Slottsgatan 13A
703 61 ÖREBRO
Tel: 076-410 30 85
E-post: Khalid@orebroforeningsrad.se
För mer information: www.orebrotillsammans.se

Samordning av civilsamhällets integrationsarbete och insatser för nyanlända och asylsökande

Under 2015-16, när många asylsökande kom till Örebro, framkom behovet av att samordna civilsamhällets insatser för asylsökande och nyanlända samt arbetet med integration. Detta har resulterat i en projektledartjänst på halvtid på Örebro Föreningsråd. Projektet sträcker sig mellan oktober 2017-oktober 2019.

Projektet syftar till att:
– Kartlägga och synliggöra civilsamhällets insatser för asylsökande och nyanlända

– Samordna och stötta samarbeten och insatser/aktiviteter för asylsökande och nyanlända i civilsamhället

Planerar din organisation aktiviteter för asylsökande eller nyanlända? Har du funderingar om hur ni inkluderar nya svenskar i er förening? Vill ni ha stöd med det arbetet? Välkommen att höra av er med synpunkter och frågor eller om ni vill diskutera er förenings integrationsarbete!

Projektledare: Anette Valdemarsson


Slutrapport integrationsprojekt 13 sep 2019.pdf

Finansiering i den ideella föreningen; Den ständiga utmaningen för föreningslivet

Tisdag 2 mars 2021 kl. 18:00. Samtidigt som föreningen utför sina medlemsaktiviteter, sociala arbete, kultur upplevelser, idrottsliga prestationer, demokratiska påverkansarbete och allt annat, så är det många gånger tunga arbetet för att hitta finansiering till den egna verksamheten ständigt närvarande. Under denna kväll presenteras några olika former av finansieringsmöjligheter med fokus på alternativ till de kommunala bidragen. Läs mer i inbjudan. Anmälningslänk: bit.ly/anmalan-finansiering-var-2021, föranmälan sker senast 26/2 för att få en länk till mötet. Kostnad: Kostnadsfritt. Plats: Digitalt via Zoom

Rundabordssamtal Katarina Folkeson (Mp)

Torsdag 4 mars kl. 12:15. Katarina Folkeson (Mp) – kommunalråd
2021 är ett jubileumsår för demokratin! Då det civila samhället har en mycket viktig roll som både demokratifostrare och utförande vill vi ge Örebro kommuns folkvalda politiker möjlighet att berätta hur de ser på det civila samhället som demokrati bärare och hur de önskar att samverkan med det civila samhället skall se ut framöver. Alla gäster har fått samma fråga inför rundabordssamtalet: På vilket sätt kan samverkan med det civila samhället i Örebro bidra till utveckling av demokratin? Läs mer i inbjudan. Anmälningslänk: bit.ly/Anmalan-rundabords-folkesson-var2021; Plats: Digitalt via Zoom

Politikerdialog: Hur formar vi ett nytt samhälle tillsammans efter Corona?

Onsdag 10 mars kl.18:00. Välkommen på en dialogkväll där politiska representanter från både majoritet och opposition ges möjlighet att ge oss sin bild av hur det civila samhället kan komplettera och vara ett stöd för det offentliga i fråga om att möta de framtida samhällsutmaningarna. Läs mer i inbjudan. Anmälningslänk: bit.ly/anmalan-politikerdialog-var-2021 Plats: Digitalt via Zoom

Rundabordssamtal Anna Andersson (KD)

Torsdag 11 mars kl. 12:15. Anna Andersson (KD) – Vice ordförande i programnämnd social välfärd
2021 är ett jubileumsår för demokratin! Då det civila samhället har en mycket viktig roll som både demokratifostrare och utförande vill vi ge Örebro kommuns folkvalda politiker möjlighet att berätta hur de ser på det civila samhället som demokratibärare och hur de önskar att samverkan med det civila samhället skall se ut framöver. Alla gäster har fått samma fråga inför rundabordssamtalet: På vilket sätt kan samverkan med det civila samhället i Örebro bidra till utveckling av demokratin? Läs mer i inbjudan. Anmälningslänk: bit.ly/Anmalan-rundabords-andersson-var2021; Plats: Digitalt via Zoom