GDPR

Örebro Föreningsråd följer EU-direktivet om integritet (GDPR). Läs vår integritetspolicy i bifogade dokument (GDPR för Örebro Föreningsråd). Här finns också en kort sammanfattning i allmänna termer om vad GDPR innebär för föreningslivet (GDPR – allmänna riktlinjer)

GDPR-for-Orebro-Foreningsrad.pdf

GDPR-Allmanna-riktlinjer.pdf