Kalendarium:

Hösten 2021


Till hösten är ni välkomna till ett program med massor av matnyttigt för föreningslivet i Örebro. Örebro Föreningsråd kommer under hösten 2021 ha ett extra fokus på att stötta, utmana och inspirera föreningarna till en hållbar omstart efter pandemin. Dessutom kommer året fortsatt att präglas av jubileumsåret för demokratin. Som medlem i Örebro Föreningsråd missar ni inga arrangemang – läs mer om hur er förening blir medlemmar här: Bli medlem – Örebro Föreningsråd – Vi bygger broar mellan föreningar! (google.com)

Snart kommer ni att kunna få ta del av Örebro Föreningsråds höstprogram – men innan dess vill vi ger er en möjlighet att skriva in några datum i kalendern:

Augusti

-31/8. Digital lunch med Nätverket för anställda i det civila samhället, fokus på arbetsfrämjande insatser
Tisdag 31 augusti kl. 11:30-12:30 Vi startar upp Nätverket för höstterminen genom att redogöra för hur vi har det i våra respektive verksamheter. Vi tar även del av information från gäster som berättar om hur det civila samhället kan bidra med arbetsfrämjande insatser, praktik etc. Kostnad: Kostnadsfri. Anmälan via länken: http://bit.ly/Anmalan-natverk-anstallda-host21 eller via: tina.fingal@orebroforeningsrad.se , ring 019-18 52 10 senast 26/8. Läs mer i inbjudan. Plats: Digitalt via Zoom


September

-1/9. Trygghetsfrämjande nätverket – Våld i nära relation: Hur samverkar vi för att stötta extra utsatta målgrupper?
Onsdag 1 september kl. 18:00-20:30 – Civilsamhällets trygghetsfrämjande nätverk bjuder in till en öppen träff för att prata mer om våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor med extra fokus på ett antal målgrupper. Kostnad: Kostnadsfritt. Anmälan krävs för att erhålla länk till mötet. Anmälan via länk: http://bit.ly/Anmalan-trygghetsframjande-host2021. Anmälan och/eller frågor via epost: tina.fingal@orebroforeningsrad.se eller ring 019- 18 52 10. Föranmälan sker senast 30/8. Läs mer i inbjudan. I samarbete med Qulan Verdandi. Plats: Digitalt via Zoom

-2/9. Rudabordssamtal: Thomas Eek, Fritidsförvaltningen – Redogör för översynen av föreningsbidragen.
Torsdag 2 september kl.12:15-12:45. Läs mer i inbjudan. Anmälningslänk: http://bit.ly/Anmalan-rundabords-fritid. Plats: Digitalt

-6/9. Fortsättningskurs i digitala möten
Måndag 6 september kl. 18:00-20:00 i Föreningarnas Hus – mer information kommer

-8/9. Rådgivning för blivande, nya och etablerade föreningar
Onsdag 8 september kl. 17:00-19:00 Digitalt. För dig som vill starta en förening eller för dig som har en ny eller en etablerad förening: Passa på att ställa frågor och få rådgivning och praktiskt stöd i flertalet frågor som berör föreningslivet. Läs mer iinbjudan. Anmälan för deltagande 8/9, via: http://bit.ly/anmalan-radgivning-host2021. OBS! Flera andra tillfällen 13/10, 10/11 och 8/12: Drop In i Föreningarnas Hus – ingen anmälan krävs. Läs mer nedan vid respektive datum.

9/9. Örebro Föreningsråd fyller 80 år
Mer information kommer

-9/9. Rundabordssamtal: Örebro Föreningsråd 80 år – Följ med på en historisk resa
Torsdag 9 september kl.12:15-12:45. Läs mer i inbjudan. Anmälningslänk: http://bit.ly/anmalan-rundabords-OFR80ar. Plats: Digitalt

-16/9. Rundabordssamtal: Tomas Wetterberg – Örebro Läns Mansmottagning

Torsdag 16 september kl.12:15-12:45. Läs mer i inbjudan. Anmälningslänk: http://bit.ly/Rundabords-mansmottagningen-2021. Plats: Digitalt

18/9. Föreningarnas Dag
Lördag 18 september kl. 11:00. Ett utmärkt tillfälle att presentera er förening, er verksamhet samt rekrytera nya medlemmar. Plats: Våghustorget

23/9. Rundabordssamtal: Demokrati i vardagen
Torsdag 23 september kl. 12:15-12:45. Välkommen att prata vardagsdemokrati med oss under demokrativeckan i Örebro! Läs mer i inbjudan. Anmälningslänk: http://bit.ly/Anmalan-rundabords-demokrativeckan. Plats: Digitalt

-30/9. Rundabordssamtal: Gunhild Wallin (C), Ordförande Föreningsutskottet
Torsdag 30 september kl.12:15-12:45. Läs mer i inbjudan. Anmälningslänk: http://bit.ly/Anmalan-rundabords-Wallin-2021. Plats: DigitaltOktober

-12/10. Nätverksträff för idéburna etniska föreningar
Tisdag 12 oktober kl. 18:00-20:00. Vi träffas och pratar om våra viktiga föreningar och om samverkan. Vi får även en presentation av kommunens föreningsbidrag och gästas av ansvarigt kommunalråd. Denna gång får vi besök av Jimmy Nordengren (C) – ansvarigt kommunalråd för civilsamhällesfrågorna, Thomas Eek från kultur- och fritidsförvaltningen på Örebro kommun, Anna Fogel – samordnare för det civila samhället på Örebro kommun samt föreningarna; Gemensam förening och Starka broar. Kostnad: Kostnadsfritt – vi bjuder på lättare förtäring. Anmälan: Senast 8/10, via länken: http://bit.ly/Anmalan-natverk-ideburna-host2021 eller via epost: anmalan@foreningarnashusorebro.se eller ring 019- 18 52 10.Funderingar? Kontakta Helena Astvald på: ordforande@orebroforeningsrad.se. Läs mer i inbjudan.
Plats: Föreningarnas Hus

-13/10. Lär dig göra enkla och proffsiga saker
Onsdag 13 oktober kl. 17:00-19:00. Vi träffas i en mindre grupp och lär oss skapa proffsiga inbjudningar, affischer, flygblad, mallar för digitala inlägg mm. Vi kommer att använda ett digitalt gratisprogram kallat Canva. Dessutom pratar vi om hur vi väljer de bästa bilderna och skapar snyggt material med dessa, vilka kanaler som är bäst att använda i vilka sammanhang och resonerar kring hur vi når just vår målgrupp på bästa sätt. Kursen är grundläggande och kräver inga förkunskaper – medtag gärna egen dator. Kostnad: Kostnadsfri för medlemsföreningar i Örebro Föreningsråd (200kr/år). Anmälan via länken: http://bit.ly/Anmalan-proffsig-kommunikation-host2021 eller via: anmalan@foreningarnashusorebro.se  senast 8/10 – Begränsat antal platser! Funderingar? Kontakta tina.fingal@orebroforeningsrad.se. Läs mer i inbjudan. Plats: Ateljén – Föreningarnas Hus

-13/10.Rådgivning för blivande, nya och etablerade föreningar
Onsdag 13 oktober kl. 17:00-19:00 i Föreningarnas Hus. För dig som vill starta en förening eller för dig som har en ny eller en etablerad förening: Passa på att ställa frågor och få rådgivning och praktiskt stöd i flertalet frågor som berör föreningslivet. Läs mer i inbjudan. Ingen anmälan krävs. OBS! Flera andra tillfällen 10/11 och 8/12: Drop In i Föreningarnas Hus. Läs mer nedan vid respektive datum.

-14/10. Rundabordssamtal: Röda Korset Örebro – Hans Jonson, Lär dig mer om Röda korsets mentorsverksamhet för ensamkommande och för kvotflyktingar
Torsdag 14 oktober kl. 12:15-12:45. Läs mer i inbjudan. Önskar du deltaga digitalt så behöver du anmäla detta senast en dag i förväg till: tina.fingal@orebroforeningsrad.se. Plats: Digitalt / Föreningarnas Hus

-19/10. Hållbar omstart
Tis. 19 oktober kl. 18:00-20:00. Coronapandemin har haft stora konsekvenser på vårt samhälle och inte minst för det civila samhällets organisationer. Pandemin har också visat hur viktigt ett starkt civilsamhälle är i en kris. För föreningar som tappat medlemmar, som inte kunnat utföra några aktiviteter, som förlorat intäkter, varit tvungna att säga upp lokaler, är rädda för att ungdomar inte skall hitta tillbaka till sin idrott – för att ge så många som möjligt chans att starta om igen med förnyad kraft. Välkommen att delta i samtalet! Målgrupp: Politiker, tjänstepersoner och representanter från det civila samhället i Örebro. Anmälningslänk: https://bit.ly/Anmalan-hallbar-omstart-host2021.  Läs mer i inbjudan. Arrangör: Samverkansrådet; Plats: Föreningarnas Hus.

21/10. Rundabordssamtal: Almby IK–Lasse Lundberg, en rutinerad arrangör
Torsdag kl. 12:15-12:45. Läs mer i inbjudan. Önskar du deltaga digitalt så behöver du anmäla detta senast en dag i förväg till: tina.fingal@orebroforeningsrad.se. Plats: Digitalt / Föreningarnas Hus


-27/10. Nätverksträff i Östernärke (Nätverksträff Landsbygd)
Onsdag 27 oktober kl. 18:00-20:30. Välkomna till en träff för att prata mer om hur vi tillsammans kan skapa goda förutsättningar för en aktiv fritid i Östernärke. Hur kan vi tillvarata ungdomars engagemang och drivkraft i lokalsamhället?
Denna gång får vi besök av; politiker från landsbygdsnämnden och fritidsnämnden samt Thomas Eek från kultur- och fritidsförvaltningen på Örebro kommun som berättar om översynen av kommunens föreningsbidrag. Kostnad: Kostnadsfritt. Anmälan: Senast 22/10, via länken: https://bit.ly/Anmalan-natverk-osternarke-2021 eller via epost: anmalan@foreningarnashusorebro.se eller ring 019- 18 52 10
Funderingar? Kontakta Helena Astvald på: ordforande@orebroforeningsrad.se. Läs mer i inbjudan. Plats: Tegelhuset i Odensbacken
28/10. Rundabordssamtal: Föreningen för Psykiatriskt Samarbete i Örebro län (FPS)- Föreningen berättar om sitt arbete med att stötta anhöriga till personer med psykisk ohälsa
Torsdag 28 oktober kl. 12:15-12:45. Läs mer i inbjudan. Önskar du deltaga digitalt så behöver du anmäla detta senast en dag i förväg till: tina.fingal@orebroforeningsrad.se. Plats: Digitalt/Föreningarnas Hus.


November

-1/11. Fånga engagement
Måndag 1 november kl. 17:00-20:00, kursledare: Johan Dahlén Strömgren från Volontärbyrån. Välkommen till en kväll med inspiration kring hur ni ökar engagemanget för och i er förening! Detta är utbildningen för dig som vill engagera fler människor, få en ökad förståelse för varför människor engagerar sig ideellt och matcha detta med din organisations syften och mål. En organisation som lyckas att matcha sin organisations behov med de frivilligas önskemål är redo att ta tillvara på engagemanget hos befintliga så väl som nya frivilliga. Utbildningen kommer att följas upp med en workshop den 9/11 – med inspiration från kursen. Kostnad: Kostnadsfri för medlemsföreningar i Örebro Föreningsråd (200kr/år). Övriga betalar 250kr/förening. Enkel förtäring ingår.
Anmälan via länken: http://bit.ly/Anmalan-fanga-engagemanget-host2021, via: anmalan@foreningarnashusorebro.se , eller ring 019-18 52 10 senast 28/10. Läs mer i inbjudan. Plats: Ateljén i Föreningarnas Hus

-4/11. Rundabordssamtal:  Gemensam förening – Årets förening 2021 – Abdulkadir Hassan
”Tillsammans gör vi skillnad”

Torsdag 4 november kl.12:15-12:45. Läs mer i inbjudan. Önskar du deltaga digitalt så behöver du anmäla detta senast en dag i förväg till: tina.fingal@orebroforeningsrad.se. Plats: Digitalt / Föreningarnas Hus


-8/11. Föreningskunskap: Meningen med föreningen – del 1/4
Måndag 8 november kl.18:00-21:00. Utbildningen är uppdelad i två delar. Den första delen är fyra utbildningstillfällen. Den andra delen består av att föreningen får en fadder/mentor som kan handleda och stötta under det kommande verksamhetsåret. Deltagare: Föreningens styrelse (hela styrelsen ska delta).
Del 1: Presentation med praktiska detaljer – syftet med utbildningen; Stadgar (ta med föreningens stadgar; Föreningens demokratiska form (hur är det – hur borde det vara i vår förening?); Medlemmarna – det viktigaste vi har.
Mellan utbildningskvällarna får ni en hemuppgift.
För att er förening ska kunna söka bidrag hos Örebro kommun – Fritidsnämnden – krävs att hela föreningsstyrelsen deltar i utbildningen alla fyra kvällarna. Anmälan om deltagande görs till foreningsenheten@orebro.se. Eventuellt förhinder (sjukdom eller liknande) anmäls vid varje tillfälle till info@foreningarnashusorebro.se eller tel. 019-18 52 10. Har du frågor ring: Helena Astvald 072-311 50 09, Le-Roy Wentzel 070-373 23 77.


-10/11. Fördjupningsdag om samverkan
Onsdag 10 november kl. 09:00-16:00. Örebro kommuns program för hållbar utveckling bygger på Agenda 2030. Agendans 17 mål består i sin tur av 169 delmål där vi kommit mer eller mindre långt i Sverige och i Örebro. Det finns fortfarande stora utmaningar och inom vissa områden är det bråttom. Under dagen kommer vi bjudas på inspirerande föredrag och arbeta i grupper utifrån några av dessa samhällsutmaningar. Vi kommer att arbeta med förutsättningar, former och att hitta metoder för förverkligande av samarbetet mellan det civila samhället och Örebro kommun för att möta dessa utmaningar tillsammans. Anmälningslänk: https://bit.ly/Anmalan-fordjupningsdag-host2021. Läs mer i inbjudan. Plats: Föreningarnas Hus


-10/11. Rådgivning för blivande, nya och etablerade föreningar
Onsdag 10 november kl. 17:00-19:00 i Föreningarnas Hus. För dig som vill starta en förening eller för dig som har en ny eller en etablerad förening: Passa på att ställa frågor och få rådgivning och praktiskt stöd i flertalet frågor som berör föreningslivet. Läs mer i inbjudan. Ingen anmälan krävs. OBS! Ett sista tillfälle 8/12: Drop In i Föreningarnas Hus . Läs mer nedan vid respektive datum.

-10/11. Utbildning Ordförande, sekreterare och kassör del 1/4
Onsdag 10 november kl. 18:00-21:00. Mer information kommer inom kort….


-11/11. Rundabordssamtal:  Passion hela livet – för ett så innehållsrikt och friskt åldrande som möjligt, Margareta Röstlund
Torsdag 11 november kl. 12:15-12:45. Läs mer i inbjudan. Önskar du deltaga digitalt så behöver du anmäla detta senast en dag i förväg till: tina.fingal@orebroforeningsrad.se. Plats: Digitalt/Föreningarnas Hus


-15/11. Föreningskunskap: Verksamhetsplanering och föreningens olika möten – del 2/4

Måndag 15 november kl. 18:00-21:00 -Hur planerar man sin verksamhet? Möten  (årsmöte, styrelsemöten, medlemsmöten). För att er förening ska kunna söka bidrag hos Örebro kommun – Fritidsnämnden – krävs att hela föreningsstyrelsen deltar i utbildningen alla fyra kvällarna. Eventuellt förhinder (sjukdom eller liknande) anmäls vid varje tillfälle till info@foreningarnashusorebro.se eller tel. 019-18 52 10. Har du frågor ring: Helena Astvald 072-311 50 09, Le-Roy Wentzel 070-373 23 77.


-17/11. Utbildning Ordförande, sekreterare och kassör del 2/4
Onsdag 17 november kl. 18:00-21:00. Mer information kommer inom kort….

-18/11. Rundabordssamtal: Naturskyddsföreningen – Ett samtal om kärleken till naturen och Naturskyddsföreningens breda verksamhet, Hanna Sjöberg
Torsdag 18 november kl.12:15-12:45. Läs mer i inbjudan. Önskar du deltaga digitalt så behöver du anmäla detta senast en dag i förväg till: tina.fingal@orebroforeningsrad.se. Plats: Digitalt/Föreningarnas Hus


-22/11. Föreningskunskap: Ekonomi – del 3/4
Måndag 22 november kl. 18:00-21:00 Ekonomisk planering, ansvar och juridik, bokslut, skatter och deklaration. För att er förening ska kunna söka bidrag hos Örebro kommun – Fritidsnämnden – krävs att hela föreningsstyrelsen deltar i utbildningen alla fyra kvällarna. Eventuellt förhinder (sjukdom eller liknande) anmäls vid varje tillfälle till info@foreningarnashusorebro.se eller tel. 019-18 52 10. Har du frågor ring: Helena Astvald 072-311 50 09, Le-Roy Wentzel 070-373 23 77.


-24/11. Utbildning Ordförande, sekreterare och kassör del 3/4
Onsdag 24 november kl. 18:00-21:00. Mer information kommer inom kort….

-25/11. Rundabordssamtal: SeniorNet – Seniorer är bäst på att lära seniorer använda digital teknik!– Lars Lind
Torsdag 25 november kl.12:15-12:45. Läs mer i inbjudan. Önskar du deltaga digitalt så behöver du anmäla detta senast en dag i förväg till: tina.fingal@orebroforeningsrad.se. Plats: Digitalt/Föreningarnas Hus


-29/11. Föreningskunskap-Diplom: Styrelsen ett lag, olika roller i föreningen, kommunens – bidragsregler – del 4/4 
Måndag 29 november kl. 18:00-21:00-Styrelsen; ett lag som arbetar tillsammans. Ordförande, sekreterare, kassör, revisor, valberedning. Kommuns bidragsregler, samarbete med studieförbund m.m. För att er förening ska kunna söka bidrag hos Örebro kommun – Fritidsnämnden – krävs att hela föreningsstyrelsen deltar i utbildningen alla fyra kvällarna. Eventuellt förhinder (sjukdom eller liknande) anmäls vid varje tillfälle till info@foreningarnashusorebro.se eller tel. 019-18 52 10. Har du frågor ring: Helena Astvald 072-311 50 09, Le-Roy Wentzel 070-373 23 77.December

-1/12. Utbildning Ordförande, sekreterare och kassör del 4/4
Onsdag 1 december kl. 18:00-21:00. Mer information kommer inom kort….

-6/12. Riktad utbildning (Att genomföra ett årsmöte)

Måndag 6 december kl. 18:00-21:00. Mer information kommer inom kort…

-8/12. Rådgivning för blivande, nya och etablerade föreningar
Onsdag 8 december kl. 17:00-19:00 i Föreningarnas Hus. För dig som vill starta en förening eller för dig som har en ny eller en etablerad förening: Passa på att ställa frågor och få rådgivning och praktiskt stöd i flertalet frågor som berör föreningslivet. Läs mer i inbjudan. Drop In i Föreningarnas Hus – ingen anmälan krävs.

-9/12. Nollvisionen mot hemlöshet – Carina Dahl och Anna Fogel
Torsdag 9 december kl.12:15-12:45. Läs mer i inbjudan. Önskar du deltaga digitalt så behöver du anmäla detta senast en dag i förväg till: tina.fingal@orebroforeningsrad.se. Plats: Digitalt/Föreningarnas Hus

Vi erbjuder även rådgivning och stöd till lokala föreningar inom Örebro kommun. Vill Er förening boka tid för rådgivning? Eller har ni förslag på kurser och aktiviteter? 

Skicka ett mejl till oss: info@orebroforeningsrad.se

Varmt välkommen till våra olika föreningsforum!