Rundabordssamtal Kenneth Handberg (S)

Torsdag 18 mars kl. 12:15. Kenneth Handberg (S) – Kommunstyrelsens ordförande
2021 är ett jubileumsår för demokratin! Då det civila samhället har en mycket viktig roll som både demokratifostrare och utförande vill vi ge Örebro kommuns folkvalda politiker möjlighet att berätta hur de ser på det civila samhället som demokratibärare och hur de önskar att samverkan med det civila samhället skall se ut framöver. Alla gäster har fått samma fråga inför rundabordssamtalet: På vilket sätt kan samverkan med det civila samhället i Örebro bidra till utveckling av demokratin? Läs mer i inbjudan. Anmälningslänk: bit.ly/Anmalan-rundabords-handberg-var2021; Plats: Digitalt via Zoom

Rundabordssamtal Martha Wicklund (V)


Torsdag 25 mars kl. 12:15. Martha Wicklund (V) – Kommunalråd
2021 är ett jubileumsår för demokratin! Då det civila samhället har en mycket viktig roll som både demokratifostrare och utförande vill vi ge Örebro kommuns folkvalda politiker möjlighet att berätta hur de ser på det civila samhället som demokratibärare och hur de önskar att samverkan med det civila samhället skall se ut framöver. Alla gäster har fått samma fråga inför rundabordssamtalet: På vilket sätt kan samverkan med det civila samhället i Örebro bidra till utveckling av demokratin? Läs mer i inbjudan. Anmälningslänk: bit.ly/Anmalan-rundabords-wicklund-var2021 ; Plats: Digitalt via Zoo

Workshop: ”Breddad medlemsrekrytering”

Onsdag 7 april kl. 15:00. Vill du lära dig hur din förening kan rekrytera, aktivera och behålla medlemmar? Charlotte Ovesson från Trinambai håller en workshop där du får tips och idéer för att lyckas med detta. Läs mer i inbjudan. Anmälningslänk: bit.ly/anmalan-breddad-medlemsrekrytering-var2021. Plats: Digitalt via Zoom

Rundabordssamtal Ullis Sandberg (S)

Torsdag 8 april kl. 12:15. Ullis Sandberg (S) – Kommunalråd och ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad
2021 är ett jubileumsår för demokratin! Då det civila samhället har en mycket viktig roll som både demokratifostrare och utförande vill vi ge Örebro kommuns folkvalda politiker möjlighet att berätta hur de ser på det civila samhället som demokratibärare och hur de önskar att samverkan med det civila samhället skall se ut framöver. Alla gäster har fått samma fråga inför rundabordssamtalet: På vilket sätt kan samverkan med det civila samhället i Örebro bidra till utveckling av demokratin? Läs mer i inbjudan. Anmälningslänk: bit.ly/Anmalan-rundabords-sandberg-var2021 ; Plats: Digitalt via Zoom

Rundabordssamtal Linda Larsson (C)

Torsdag 15 april kl. 12:15. Linda Larsson (C)– Kommunalråd och ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad
2021 är ett jubileumsår för demokratin! Då det civila samhället har en mycket viktig roll som både demokratifostrare och utförande vill vi ge Örebro kommuns folkvalda politiker möjlighet att berätta hur de ser på det civila samhället som demokratibärare och hur de önskar att samverkan med det civila samhället skall se ut framöver. Alla gäster har fått samma fråga inför rundabordssamtalet: På vilket sätt kan samverkan med det civila samhället i Örebro bidra till utveckling av demokratin? Läs mer i inbjudan. Anmälningslänk: bit.ly/Anmalan-rundabords-Larsson-var2021; Plats: Digitalt via Zoom

Rundabordssamtal Gunhild Wallin (C)

Torsdag 22 april kl. 12:15. Gunhild Wallin (C) – Ordförande i Föreningsutskottet
samt ordförande i Vårdboendenämnden
2021 är ett jubileumsår för demokratin! Då det civila samhället har en mycket viktig roll som både demokratifostrare och utförande vill vi ge Örebro kommuns folkvalda politiker möjlighet att berätta hur de ser på det civila samhället som demokratibärare och hur de önskar att samverkan med det civila samhället skall se ut framöver. Alla gäster har fått samma fråga inför rundabordssamtalet: På vilket sätt kan samverkan med det civila samhället i Örebro bidra till utveckling av demokratin? Läs mer i inbjudan. Anmälningslänk: bit.ly/Anmalan-rundabords-wallin-var2021; Plats: Digitalt via Zoom

Rundabordssamtal Marlene Jörhag (KD)

Torsdag 29 april kl. 12:15. Marlene Jörhag (KD) – Kommunalråd och ordf.
i programnämnd barn- och utbildning
2021 är ett jubileumsår för demokratin! Då det civila samhället har en mycket viktig roll som både demokratifostrare och utförande vill vi ge Örebro kommuns folkvalda politiker möjlighet att berätta hur de ser på det civila samhället som demokratibärare och hur de önskar att samverkan med det civila samhället skall se ut framöver. Alla gäster har fått samma fråga inför rundabordssamtalet: På vilket sätt kan samverkan med det civila samhället i Örebro bidra till utveckling av demokratin? Läs mer i inbjudan. Anmälningslänk:bit.ly/Anmalan-rundabords-Jorhag-var2021; Plats: Digitalt via Zoom

Rundabordssamtal Emelie Jaxell (M)

Torsdag 20 maj kl. 12:15. Emelie Jaxell (M) – Gruppledare för M i programnämnd social välfärd samt ledamot i kommunfullmäktige
2021 är ett jubileumsår för demokratin! Då det civila samhället har en
mycket viktig roll som både demokratifostrare och utförande vill vi ge
Örebro kommuns folkvalda politiker möjlighet att berätta hur de ser på
det civila samhället som demokrati bärare och hur de önskar att samverkan
med det civila samhället skall se ut framöver. Alla gäster har fått
samma fråga inför rundabordssamtalet: På vilket sätt kan samverkan med det civila samhället i Örebro bidra till utveckling av demokratin? Läs mer i inbjudan. Anmälningslänk: https://bit.ly/Anmalan-rundabords-jaxell-var2021; Plats: Digitalt via Zoom