Styrelsen

Ordförande
Helena Astvald
072-3115009
ordforande@orebroforeningsrad.se

Vice ordförande
Emelie Rosén

Kassör
Peter Beijer
070-3071227
kassor@orebroforeningsrad.se

Sekreterare
Inga-Lill Ekblom
070-3622754
sekreterare@orebroforeningsrad.se

Ledamöter
Anders Falk
Johan Svanberg
076–291 97 29

Adjungerad

Valberedning
Matz Rysjö
Iréne Tydén
Sven-Åke Collin

Revisorer
Olof von Elern
Anders Sandberg

Ersättare, revisorer
Roland Jonasson
Karin Blom